top of page

STYRET I EKTE EIKER

Eiker er kjent for sine mange og driftige bønder, og flere av dem har i lengre tid hatt et ønske om å kunne selge sine produkter under et fellesmerke. Siden nyttår har en gruppe bønder derfor samarbeidet med en dyktig studentgruppe fra Høyskolen i Buskerud og Vestfold, studiet for visuell kommunikasjon. Sammen har de utviklet fellesmerket Ekte Eiker, som blir lansert under Egertorget Matfestival lørdag 5. september.  Kommunen har bistått i prosessen, ved jordbrukssjef for Øvre og Nedre Eiker, Anne Bjørg Rian og prosjektleder næring, Kari Solberg Økland. Den 25. august 2015 ble foreningen Ekte Eiker stiftet i Øvre Eiker.

 

Foreningen Ekte Eiker har til hensikt å ivareta Ekte Eikers interesser og verdier, og sørge for at alle medlemmer drifter sine gårder i tråd med det Ekte Eiker står for. Styret skal også sørge for at du som forbruker får det du blir lovet når du kjøper landbruksprodukter merket med Ekte Eiker.

foto_julie-solhaug_fiskum_4.0.jpg

Eirik Reidar Muggerud

Fiskum Fruktpresseri

Styreleder

passfoto karl henrik halsbw.jpg

Karl Henrik Hals

Eiker Juletreskog

Kasserer

passfoto atle tærum 2bw.jpg

Atle Sivert Tærum

Skott Gård

Styremedlem

Even Olav Kristoffersen

Fiskum Fruktpresseri

Styremedlem

passfoto karl erik syllingbw.jpg

Karl Erik Sylling

Ulleland Gård

Valgkomité

Karl Halvor Langerud

Langerud Søndre

Valgkomité

Amund Berger

Bagstevold Gård

Revisor

bottom of page