top of page

Langerud Søndre

Gården Langerud Søndre ligger solrikt til langs Riksvei 35,

ca. 3 km nord for Hokksund retning Åmot. Den lakserike Drammenselva ligger nedenfor gården. Karl Halvor Langerud driver gården og bor der sammen med sin kone Elin Padma Børresen.

 

På gården fins en stall som huser 5 hester. Om sommeren har stallen kapasitet til 8 hester på sommerbeite. Det er også sauer på sommerbeite her som koser seg i det saftige grønne gresset blant juletrærne.

 

Gården startet julen 2004 med selvhogst/salg av juletrær. Selvhogst skjer på 2 tilplantede jorder like ved tunet. Store deler av feltet er lyssatt. Utvalget er norsk gran spesielt avlet fram til juletrær, og trærne er tydelige bevis på at det ikke bare er frukt som gror godt i Eiker. Sorten heter Stein. Fra og med julen 2008 har gården også Fjell-Edelgran.

BONDE: Karl Halvor Langerud

GÅRD: Langerud Søndre

WEB: www.langerudsondre.no

TLF: +47  905 09 170

EPOST: karlhalvorlangerud@gmail.com

ADRESSE: Ringeriksveien 237, 3300 Hokksund

bottom of page